Menu

Specialismen

In de 70 jaar die we bestaan, hebben we ons gespecialiseerd in vele infrawerken, omdat we 'geen nee verkopen'. We zijn gewend om met oplossingen te komen voor problemen. Het gevolg is een divers pakket van specialismen, waarvan we de belangrijkste hier laten zien.
Specialistisch grondverzet

Specialistisch grondverzet

In de afgelopen vijfentwintig jaar hebben onze mensen veel ervaring opgedaan in projecten met een hoge moeilijkheidsgraad en/of een groot risicoprofiel, zoals natte bouwkuipen. Wij adviseren u graag welke bouwmethode en fasering het beste aansluit bij uw project. Van Werven is altijd bereid om als partner nog voor de aanbesteding samen na te denken over échte oplossingen. 

Lees meer
Sloopwerk

Sloopwerk

Slopen is precisiewerk geworden, waarbij vrijwel alle materialen afzonderlijk weggenomen worden. Duurzaam slopen is een complexe klus die met zorg voor het milieu, de omwonenden en de veiligheid van een ieder op de slooplocatie moet worden uitgevoerd. Wij kunnen deze dienst tegen een scherp tarief leveren, omdat wij het hele proces in eigen beheer kunnen uitvoeren. 

Lees meer
Diepploegen

Diepploegen

Diepliggende grondlagen worden naar boven geploegd om de grond geschikt te maken voor andere gewassen en beter bewerkbaar te maken. Steeds meer agrariërs ervaren hier de voordelen van. Daarnaast doen veel agrariërs een beroep op onze andere diensten zoals: diepspitten, spitfrezen, mengwoelen, schudeggen, kilveren, graszaad zaaien en drainage aanleggen.

Lees meer
Rijplaten

Rijplaten

Heeft u voor een bouwlocatie of evenement rijplaten nodig, dan kan Van Werven deze op locatie afleveren en leggen. Van Werven beschikt over ruim 15.000 rijplaten, deze zijn uitermate geschikt om over minder draagkrachtige grond te kunnen rijden of om de ondergrond te beschermen tegen beschadiging. Daarnaast leveren wij ook draglineschotten of rijbaan- hout/rijbaanschors.

Lees meer
Bouwkuipen

Bouwkuipen

Het ontgraven en uitzuigen van natte bouwkuipenvraagt om een specialistische aanpak. Het juiste materieel en gespecialiseerd personeel zijn de succesfactoren. Naast de traditionele methodes om bouwkuipen uit te graven, waarbij we onderwaterbeton storten, passen we folieconstructies toe om open, natte bouwkuipen te ontgraven en te slibvrij te maken.

Lees meer
Grondverzet

Grondverzet

Eén van onze specialismen die we al 70 jaar uitvoeren is het grondverzet. Ons machinepark is traditioneel ingericht op grondverzet, met het modernste en meest efficiënte materieel van deze tijd. Met onze ervaring in grote projecten, de combinatie met onze grondbank en recycling, zijn we een veelzijdige en complete partner in grondverzet geworden.

Lees meer
Bosbouw

Bosbouw

Wij werken binnen de gestelde voorwaarden van het Bosschap. Bomen en bosopstanden worden geveld en verwerkt tot houtsnippers (biomassa). Stobben en ander groenafval wordt verwerkt tot compost. De samenwerking tussen Infra en Recycling stelt ons in staat om scherp te concurreren en geavanceerd materieel in te zetten.
 

Lees meer
Groenonderhoud

Groenonderhoud

Groenonderhoud vraagt om een specialistische aanpak. Tuinen, landgoederen, openbaar groen, bossen en militair oefenterrein moeten met zorg en kennis van zaken onderhouden worden. Daarnaast voeren we cultuurtechnisch werk uit, variërend van het zetten van beschoeiingen, graven en onderhouden van watergangen, klepelen en maaien van bermen en taluds.

Lees meer
Baggerwerken

Baggerwerken

Van Werven beschikt onder meer over baggerpompen, vloeistofdichte kippers, containers en allerlei soorten kranen met benodigde hulpstukken. Ook is het afvoeren en vervoeren van de baggerspecie geen probleem voor Van Werven. Eventuele vervuilde bagger wordt op een veilige en milieutechnische verantwoorde wijze behandeld.

Lees meer
Grondbank

Grondbank

Met kleine of grote projecten komt u soms voor verrassingen te staan: een tekort of een overschot aan zand, grond of puin. Wij bemiddelen bij aankoop en afzet van zand, grond en puin. Tevens verzorgen wij de coördinatie van bemonstering, uitvoering, transport en de bijbehorende administratie.
 

Lees meer
Saneringen

Saneringen

Van Werven is bevoegd voor het doen van asbestsaneringen en ontzorgt u graag als het gaat om bodemsaneringen. Het saneringstraject bestaat uit onderzoek, het nemen van monsters, verwijderen van bevuilde grond volgens de gestelde voorwaarden/eisen, verpakken en afvoeren van de bevuilde grond.

Lees meer
Transport

Transport

Van Werven verzorgt graag uw complete zwaar transport met vergunningen en verzekeringen, ook voor buitengewoon vervoer. Hiervoor heeft Van Werven bijvoorbeeld verschillende (semi-)diepladers met een technisch laadvermogen tot 72 ton. 

 

Lees meer