Menu

Advies

Onjuiste toepassingen in het verleden hebben de regelgeving omtrent saneringen en grondverzet enorm verscherpt. Een goede zaak, maar hierdoor zijn grote bouwprojecten gecompliceerd geworden. We werken dagelijks met grote bouwers en opdrachtgevers en zijn gespecialiseerd in de aan- en afvoer van bouwstoffen en de benodigde papieren. 

Kennis van grond en andere bouwstoffen met betrekking tot civieltechnische kwaliteit, was al van onderscheidend belang, maar kennis van milieuhygiënische kwaliteit en regelgeving is dat nog meer worden. 
 

Aanleiding

Aanleiding is een gifschandaal in Lekkerkerk geweest, in 1980. Een hele nieuwbouwwijk bleek gebouwd op sterk verontreinigde grond, dat de waterleiding lek had gevreten. Het kostte 188 miljoen gulden om 1600 vaten met chemisch afval uit de grond te verwijderen. Sindsdien is de regelgeving voor grondverzet en saneringen enorm toegenomen en gaat iedere partij grond of bouwstof eerst door een keuring, wordt het beoordeeld en moet het voor transport gemeld worden bij bevoegd gezag zoals een gemeente, inclusief begeleidingsformulieren.

Kennis van milieuhygiënische kwaliteit en regelgeving is ongelofelijk belangrijk geworden.

Complexiteit

Het betekent ook dat bij het uitgraven van bouwputten iedere grondlaag apart beoordeeld en mogelijk apart afgevoerd moet worden. De ene laag kan licht verontreinigd zijn, de andere laag zwaar verontreinigd. De ene grondlaag bestaat uit veen, de andere uit zand, en beide mogen niet vermengd raken. U kunt zich iets voorstellen bij de complexiteit. 

Van Werven heeft kennis van grond, van bouwstoffen, van wet- en regelgeving én van grondverzet. Van onze adviseurs, projectmanagers tot machinisten: iedereen is ervaren en gedreven om tot de beste oplossing te komen voor onze klanten. Neem rechtstreeks contact op met onze adviseurs:

Rutger Timmer 
0525 - 63 71 29
[email protected]

Heicom

Onze dochteronderneming Heicom is gespecialiseerd in bodemverbeterende producten. Deze hoogwaardige bio-based producten worden gebruikt voor bijvoorbeeld stadsbegroeiing, golfbanen, plantsoenen en tuinen. Meer informatie: www.heicom.nl