Menu

Bouwstoffen, grondverzet en kennis van regelgeving

Omdat we via onze infra-activiteiten op veel bouwplaatsen komen en bij veel bedrijven actief zijn, is het maken van de juiste en financieel scherpe overeenkomst tussen opdrachtgever en klant ons favoriete spel geworden. We zijn gewend om in grote projecten samen te werken aan oplossingen, met alle regelgeving die daar bij komt kijken van dien. We hebben van begin tot eind de kwaliteit onder controle. 


Maak kennis met de veelzijdige kracht van Van Werven. In al onze activiteiten werken we met bouwstoffen. We ontginnen, recyclen, leveren en nemen grote projecten aan.
 

Recycling

Veel van de bouwstoffen die Van Werven levert, zijn duurzame bouwstoffen. Dat geldt voor allerlei soorten granulaat, dat we zélf recyclen uit bouw- en sloopafval. Dat geldt voor compost, dat we zélf maken van groenafval. Dat geldt ook voor zand en grond, zowel primair als secundair, dat we zelf afgraven en binnen de complexe regelgeving kunnen afleveren, vanwege onze jarenlange ervaring en kennis. We hebben van begin tot eind de kwaliteit onder controle. We vinden het een uitdaging om via onze recycling zoveel mogelijk hoogwaardige her te gebruiken grondstoffen te maken.

We hebben van begin tot eind de kwaliteit onder controle

Kwaliteit

Via onze infra-activiteiten komen we op veel bouwplaatsen waar grond en zand vrij komt. Bovendien hebben we enkele zandputten in beheer en graven we onze eigen grond af. We kennen de afkomst, beheren de kwaliteit en hebben van begin tot eind alles in eigen hand. Afgraven, recyclen, bewerken en transport. Het betekent niet alleen dat de bouwstoffen duurzaam zijn, maar ook dat we de kwaliteit gedurende het hele proces onder controle hebben. 

Ons machinepark heeft capaciteit en onze mensen hebben kennis van zaken. Het samenspel tussen onze infra-activiteiten, grondbank, recycling en kennis van zaken is effectief.

Projecten

Steeds vaker nemen we grote projecten aan, waarbij we niet alleen bouwstoffen leveren, maar ook het transport en de afwerking verzorgen. In bijvoorbeeld de wegenbouw doen we regelmatig al het grondwerk tot aan de puinbaan onder de wegen. Ons machinepark heeft capaciteit en onze mensen hebben kennis van zaken. Het samenspel tussen onze infra-activiteiten, grondbank, recycling en kennis van zaken is effectief. 

Vraag en aanbod: grondbank

Met kleine of grote projecten komt u soms voor verrassingen te staan: een tekort of een overschot aan zand, grond of puin. Wij bemiddelen bij aankoop en afzet van zand, grond en puin. Tevens verzorgen wij de coördinatie van bemonstering, uitvoering, transport en de bijbehorende administratie.

Wet- en regelgeving

Verkeerde toepassingen in het verleden hebben de regelgeving omtrent saneringen en grondverzet enorm verscherpt. Een goede zaak, maar hierdoor zijn grote bouwprojecten gecompliceerd geworden. We werken dagelijks met grote bouwers en opdrachtgevers en zijn gespecialiseerd in de aan- en afvoer van bouwstoffen en de benodigde papieren, keuringen en certificaten.