Menu

Duurzaam: voor volgende generaties

Wij vinden dat we een speciale verantwoordelijkheid dragen tegenover de volgende generaties op deze aarde. We geloven ook dat verspilling simpelweg niet de bedoeling is. Daarom nemen we duurzaamheid zo serieus.


Als we de aarde blijven gebruiken zoals we dat nu doen, gaat het niet goed. De groei van de wereldbevolking en de welvaart met als gevolg de toenemende vraag naar voedsel en grondstoffen heeft veel negatieve effecten. Onderaan de streep laten wij, mensen, een steeds zwaardere ecologische voetafdruk achter.

Twee problemen: CO2-uitstoot en schaarste

We hebben grofweg twee problemen. 

Het eerste: met onze manier van leven produceren we een steeds grotere hoeveelheid CO2. Niet alleen doordat we consumeren, maar ook tijdens het winnen van grondstoffen, het maken van producten en het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen.  

Het tweede: we putten onze bodem uit door het delven van grondstoffen en het intensief telen van voedsel. Daarnaast worden we voor belangrijke grondstoffen meer en meer afhankelijk van derden. Het vermogen van onze wereldeconomie om zich aan te passen aan de alsmaar stijgende vraag is beperkt. Daarmee wordt de prijsontwikkeling onzeker en niet duurzaam.

De bedoeling volgens Van Werven

We kunnen weinig veranderen aan het geheel van de problemen die we net schetsten. We kunnen niet zelf naar olie boren om daarmee de afhankelijkheid van derden te beteugelen. We moeten eten om te overleven en we moeten ons huis op temperatuur brengen. Wat wij wel kunnen doen, is zo dicht mogelijk bij de bedoeling blijven. Grondstof is grondstof, of het nu virgin is of al een toepassing heeft gehad. Iets weggooien mist ieder doel. Ook al maakt het in onze portemonnee niet uit of we iets kopen van gerecycled materiaal of niet, het is niet de bedoeling om goede, gebruikte grondstoffen en meststoffen te vernietigen.

We geloven dat de aarde is gemaakt om erop te léven. We geloven ook dat we ons verantwoordelijk moeten voelen en daarnaar moeten handelen.

No-loss-option

Nog niet zo lang geleden gooiden we alles wat we afdankten op een grote berg. Vervolgens staken we dit in brand of stopten we het onder de grond. Inmiddels recyclet Van Werven 92% van al het afval dat we verwerken. Binnen enkele jaren kan dat percentage de 100 naderen. Recycling is de meest voor de hand liggende en op korte termijn meest effectieve manier om de aarde te beschermen. Het helpt groei in het delven en produceren van grondstoffen terug te dringen. Recycling wordt ook wel de no-loss-option genoemd. Nadelen zijn bijna niet te benoemen. Het is de kortste klap en we kunnen er allemaal aan meedoen.

Echte oplossingen

Juist omdat we er allemaal aan mee kunnen doen, is recycling in onze ogen een échte oplossing. We geloven niet dat de aarde beter af zou zijn zonder ons. We geloven dat de aarde is gemaakt om erop te léven. We geloven ook dat we ons verantwoordelijk moeten voelen en daarnaar moeten handelen. Voor onze kinderen, omdat we rentmeester zijn. Iets wat je leent, verzorg je goed.

Binnen enkele jaren gaan we bijna 100% van het afval recyclen

100% 50% 0%
1985 1992 1999 2006 2013 2020
92%

Midden in de lokale samenleving

Als bedrijf staan we middenin de lokale samenleving. We bestaan al drie generaties en willen nog vele generaties vooruit. De basis van Van Werven bestaat uit honderden gezinnen die al jaren dienstbaar zijn aan het bedrijf. Mede om deze redenen is duurzaamheid onze échte ambitie. 

Als bedrijf staan we midden in de lokale samenleving. We bestaan al drie generaties en willen nog vele generaties vooruit.

Echte oplossingen

We werken op meerdere manieren aan échte oplossingen. Niet alleen door te recyclen, maar ook door de manier waarop we ons machinepark continu moderniseren, het brandstofverbruik reduceren en investeren in groene energievoorzieningen. Door efficiënt te plannen en ons 'boerenverstand' te gebruiken, besparen we tevens op draaiuren en kilometers.

Van de continuïteit die we nastreven tot de langdurige relaties die we met onze leveranciers en klanten onderhouden, het hangt allemaal samen met onze missie: Duurzame ontwikkeling volgens Brundtland rapport:
"Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien."