Menu

Van afval naar grondstof

Op onze acht recyclingvestigingen recyclen we onder andere bouw- en sloopafval, hout, groenafval en grond. Van 92% van het afval dat we ophalen op locatie of afgeleverd wordt op onze vestigingen, worden weer nieuwe producten gemaakt. Dit zijn de meest voorkomende processen.

Bekijk vestigingen

We hebben acht vestigingen waar recyclingactiviteiten plaatsvinden. Op deze vestigingen verwerken we bijna 400.000 ton afval. Van alle afval dat binnenkomt, wordt 92% zodanig bewerkt dat het een nieuwe, hoogwaardige bestemming vindt. Dat percentage neemt nog ieder jaar toe.
 

Van puin naar granulaat

Na inzameling wordt het puin opgeslagen op onze recyclinglocaties. Wanneer een bepaalde hoe-veelheid is ingezameld wordt het puin gebroken en in diverse fracties gescheiden. Het gebroken puin wordt vervolgens onder KOMO-certificering afgezet voor diverse toepassingen, bijvoorbeeld wegen, beton of halfverharding.

van puin... van puin...
...naar granulaat... ...naar granulaat...
...naar wegen of beton ...naar wegen of beton ... naar wegen of beton
van puin... van puin...
...naar granulaat... ...naar granulaat...
...naar wegen of beton ...naar wegen of beton ... naar wegen of beton

Bouw- en sloopafval naar monostromen

Na het sorteren van grove fracties zoals puin en hout wordt de restfractie afgezet naar diverse afvalsorteerinstallaties in Nederland. In een afvalsorteerinstallaties wordt het bouw- en sloopafval gescheiden in meer dan twintig verschillende deelstromen die vervolgens geschikt zijn voor herge-bruik in een nieuwe levenscyclus.

Bouw- en sloopafval van bouw- en sloopafval...
Monostroom hout Monostroom grondstoffen Monostroom kunststof ... naar monostromen

Groenafval naar compost

De keurcompost die Van Werven levert wordt samengesteld uit een mengsel van blad, riet, snoei-afval, maaisel en andere groenstromen. Belangrijk is een goede mix, beluchting, bevochtiging en het omzetten van de compost in wording. De keurcompost wordt opgeslagen om te rijpen waarna het klaar is voor gebruik als grondverbeteraar.

Groenafval van groenafval...
Compost ...naar compost...
Land- en tuinbouw naar land- en tuinbouw

Snoeihout naar biomassa

Uit het snoeiafval, de struiken, boomstronken en stammen wordt eerst het zwerfafval, zand en overig afval, zoals stenen of metalen, gesorteerd. Tenslotte wordt het grove groen nog een keer versnippert, zodat het gebruiksklaar is als biomassa. Hout uit boomstammen wordt klaar gemaakt voor de papier- en spaanplaatindustrie. De houtchips worden afgezet richting biomassacentrales. Ook stobben worden geschikt gemaakt als biomassa of verwerkt tot biofiltermateriaal voor bijvoorbeeld vergistingsinstallaties en slibverwerkers.

Snoeihout van snoeihout...
Houtvezels
Biomassa naar biomassa

Kunststof naar kunststofrecyclaat

We hebben een proces ontwikkeld waarbij wij de kunststoffen sorteren, reinigen en vermalen. Na sorteren en verkleinen worden de fracties middels drijf-zink technieken en infrarood gesorteerd. De laatste stap is vervolgens het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking van PVC is de laatste stap in het proces het microniseren, waarbij het maalgoed nog verder verkleind wordt tot minder dan een millimeter. Het recyclaat is geschikt voor hergebruik in leidingen en bijvoorbeeld dashboards van auto's.

Video

Video caption Bekijk video