Menu

Van afval naar grondstof

Op onze recyclingvestigingen recyclen we onder andere bouw- en sloopafval, hout, groenafval en grond. Van 92% van het afval dat we aannemen, worden weer nieuwe producten gemaakt. Dit percentage neemt ieder jaar weer toe. 

Bekijk vestigingen

Van puin naar granulaat

Na inzameling slaan we het puin op. Dit doen we op onze recyclinglocaties. Als een bepaalde hoeveelheid is ingezameld, breken we het puin en scheiden we het in diverse fracties. Het gebroken puin zetten we af onder KOMO-certificering voor diverse toepassingen zoals wegen, beton of halfverharding.

van puin... van puin...
...naar granulaat... ...naar granulaat...
...naar wegen of beton ...naar wegen of beton ... naar wegen of beton
van puin... van puin...
...naar granulaat... ...naar granulaat...
...naar wegen of beton ...naar wegen of beton ... naar wegen of beton

Bouw- en sloopafval naar monostromen

Na het sorteren van grove fracties zoals puin en hout, zetten we de restfractie af naar diverse afvalsorteerinstallaties in Nederland. In een afvalsorteerinstallatie scheiden we het bouw- en sloopafval in meer dan twintig verschillende deelstromen. Deze deelstromen zijn geschikt voor hergebruik in een nieuwe levenscyclus.

Bouw- en sloopafval van bouw- en sloopafval...
Monostroom hout Monostroom grondstoffen Monostroom kunststof ... naar monostromen

Groenafval naar compost

De keurcompost die Van Werven levert, stellen we samen uit een mengsel van blad, riet, snoeiafval, maaisel en andere groenstromen. Een goede mix van deze deelstromen is belangrijk, net als de beluchting, bevochtiging en het omzetten van de compost in wording. De keurcompost slaan we op o te rijpen en daarna is het klaar voor gebruik als grondverbeteraar.

Groenafval van groenafval...
Compost ...naar compost...
Land- en tuinbouw naar land- en tuinbouw

Snoeihout naar biomassa

Uit snoeiafval, struiken, boomstronken en stammen sorteren we eerst het zwerfafval, zand en overig afval. Tot slot versnipperen we het grove groen nog een keer, zodat het gebruiksklaar is als biomassa. Hout uit boomstammen maken we klaar voor de papier- en spaanplaatindustrie. De houtchips zetten we af naar biomassacentrales. Ook stobben maken we geschikt gemaakt als biomassa of verwerken we tot biofiltermateriaal voor bijvoorbeeld vergistingsinstallaties en slibverwerkers.

Snoeihout van snoeihout...
Houtvezels
Biomassa naar biomassa

Kunststof naar kunststofrecyclaat

We ontwikkelden een uniek kunststofrecyclingproces waarin we kunststoffen sorteren, reinigen en vermalen. Na het sorteren en verkleinen sorteren we de fracties middels onder andere drijf-zinktechnieken en infrarood. De laatste stap in het proces is het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking van PVC gaan we nog een stap verder en verkleinen we het maalgoed nog verder tot het minder dan een millimeter groot is. Ons recyclaat is geschikt voor hergebruik in leidingen en bijvoorbeeld dashboards van auto's.