Menu

Biomassa, bron van energie

Uit natuurlijke restproducten produceren wij biobrandstoffen zoals houtchips, scrips en shreds en biobased products zoals biofiltermateriaal, rijbaanhout en compost. 

Natuurlijke reststromen

Uit reststromen zoals groenafval, stobben, maaisel, blad en houtchips produceren wij herbruikbare producten die onder de noemer biomassa vallen. Het zijn reststromen die we zelf via onze afvalinzameling, bosbouw- of infra-activiteiten binnenhalen en die we via de recyclingprocessen die we zelf uitvoeren, klaar maken voor hergebruik.

​Biobrandstoffen

Er is een stijgende vraag naar duurzame energie in Europa. Tegelijkertijd heeft Europa ambitieuze doelstellingen gesteld om steeds minder afhankelijk te zijn van energiebronnen zoals steenkool, olie en gas. 

Biobrandstoffen zijn, met andere woorden, een antwoord waar veel bedrijven op zitten te wachten. Wij maken van houtafval dat geen hoogwaardige toepassing meer kan krijgen, brandstof voor houtverbrandingsinstallaties. In deze installaties wordt de calorische waarde omgezet in warmte en elektriciteit. Op deze manier krijgt dit houtafval de best mogelijke toepassing. Uitleveren van biobrandstof onder certificaat is mogelijk. Wij zijn in het bezit van het certificaat BetterBiomass NTA8080.

De gekozen techniek en het vermogen van een houtverbrandingsinstallaties zijn sterk bepalende factoren voor de afmeting en kwaliteit van de biobrandstof. Ook factoren als vochtpercentage, calorische waarde en asgehalte zijn belangrijk bij de keuze van de juiste biomassa. Heeft u een houtverbrandingsinstallatie of overweegt u er een aan te schaffen, dan adviseren wij u graag over de toepassing van het juiste product. Naast biomassa voor houtverbrandingsinstallaties hebben wij ook producten geschikt voor vergistings- of vergassingsinstallaties. 

Wij adviseren u graag over de toepassing van het juiste product.

​Biofiltermateriaal

Voor het zuiveren van de luchtstroom uit composteer- of vergistingsproces hebben wij  biofiltermateriaal beschikbaar. Een luchtzuiveringsinstallatie kan met verschillende biofiltermaterialen worden gevuld. Wij leveren stobbenhout, houtchips of boomschors in de juiste afmetingen en samenstelling. Alleen een goed uitgebalanceerde vulling zal het gewenste effect bereiken. Wij helpen u hier graag bij. Verouderd biofiltermateriaal nemen wij weer retour. Na bewerking wordt dit afgezet als biobrandstof. 

Rijbaanhout/rijbaanschors

Er zijn meer manieren om houtafval een nieuwe toepassing te geven. Rijbaanhout en/of rijbaanschors is geschikt om een tijdelijke rijbaan op niet-draagkrachtige ondergrond te maken. Deze rijbanen zijn vaak nodig bij kabel- en leidingwerkzaamheden. Het product bestaat uit grof verkleind, gezeefd en gereinigd takhout. Door het lage soortelijke gewicht en de hoge onderlinge samenhang creëren we een zeer draagkrachtige rijbaan. Het is tevens mogelijk om dit product volgens het eisenpakket AP04 aan te leveren. 


Compost

​Uit natuurlijke reststromen produceren we ook compost. Omdat er intensief gebruik gemaakt wordt van landbouwgronden, is het noodzakelijk deze ook te voeden. De aanleg van nieuwe tuinen en het onderhoud van plantsoenen of stedelijk groen vraagt om een goede voedingsbodem. Compost is hier uitermate geschikt voor. Wij leveren compost in verschillende kwaliteit- en producteisen niveaus.