Menu

Bouwkuipen

Het ontgraven en uitzuigen van natte bouwkuipen vraagt om een specialistische aanpak. Het juiste materieel en gespecialiseerd personeel zijn de succesfactoren. Naast de traditionele methodes om bouwkuipen uit te graven waarbij we onderwaterbeton storten, passen we folieconstructies toe om open, natte bouwkuipen te ontgraven en te slibvrij te maken.

De afgelopen jaren heeft Van Werven veel ervaring opgedaan in het nat ontgraven van bouwkuipen, met onderwaterbeton als onderafdichting. Naast deze bouwmethode zijn er ook nog andere bouwmethodes en -technieken om tot een onderafdichting te komen. Het toepassen van een folieconstructie als alternatief op onderwaterbeton is misschien wat minder bekend, maar zeker niet minder toepasbaar.

Het uit te voeren grondwerk voor een natte bouwkuip  staat vaak sterk in verband met het aanbrengen van een folieconstructie. Beide activiteiten bepalen voor een groot deel het succes van een project. Sinds maart 2017 zijn Genap en Van Werven zijn de samenwerking aangegaan in een nieuwe joint venture: Foliebouwkuip b.v. Foliebouwkuip biedt een totaalpakket van werkzaamheden voor projecten met zowel grondwerk als het aanbrengen van een folieconstructie. Samen hebben beide bedrijven veel kennis en ervaring, vormen zij één aanspreekpunt en dragen beide partijen samen de risico’s van de raakvlakken in het werk.