Menu

Groenonderhoud

Groenonderhoud vraagt om een specialistische aanpak. Tuinen, landgoederen, openbaar groen, bossen en militair oefenterrein moeten met zorg en kennis van zaken onderhouden worden. Daarnaast voeren we cultuurtechnisch werk uit, variërend van het zetten van beschoeiingen, graven en onderhouden van watergangen, klepelen en maaien van bermen en taluds.