Menu

Rijplaten

Heeft u voor een bouwlocatie of evenement rijplaten nodig, dan kan Van Werven deze op locatie afleveren en leggen. Van Werven beschikt over ruim 15.000 rijplaten, deze zijn uitermate geschikt om over minder draagkrachtige grond te kunnen rijden of om de ondergrond te beschermen tegen beschadiging. Daarnaast leveren wij ook draglineschotten of rijbaan- hout/rijbaanschors.

Van Werven heeft zo’n 15.000 rijplaten in omloop (585cm x 150cm x 1,3cm). Zijn uw werkzaamheden van dien aard dat u niet met rijplaten kunt werken, dan hebben wij ook draglineschotten in lengtes van vier tot tien meter. Rijbaanhout/rijbaanschors is ook geschikt om een tijdelijke rijbaan te maken. Dit product bestaat uit grof verkleind, gezeefd en gereinigd takhout.