Menu

Baggerwerken

Van Werven beschikt onder meer over baggerpompen, vloeistofdichte kippers, containers en allerlei soorten kranen met benodigde hulpstukken. Ook is het afvoeren en vervoeren van de baggerspecie geen probleem voor Van Werven. Eventuele vervuilde bagger wordt op een veilige en milieutechnische verantwoorde wijze behandeld.