Menu

Baggerwerken

Van Werven beschikt onder andere over baggerpompen, vloeistofdichte kippers, containers en diverse soorten kranen met benodigde hulpstukken. Ook het afvoeren en vervoeren van de baggerspecie is geen probleem voor Van Werven. Eventuele vervuilde bagger behandelen we op een veilige en milieutechnisch verantwoorde manier.