Menu

Diepploegen

Diepliggende grondlagen worden naar boven geploegd om de grond geschikt te maken voor andere gewassen en beter bewerkbaar te maken. Steeds meer agrariërs ervaren hier de voordelen van. Daarnaast doen veel agrariërs een beroep op onze andere diensten zoals: diepspitten, spitfrezen, mengwoelen, schudeggen, kilveren, graszaad zaaien en drainage aanleggen.