Menu

​Staatssecretaris Van Veldhoven geeft startsein voor nieuwe sortering

26 mei 2020

Tijdens haar bezoek aan Van Werven heeft staatssecretaris Van Veldhoven een nieuwe sorteerinstallatie voor plastic afval in werking gezet. Met de nieuwe installatie kan het plastic afval van onder meer milieustraten worden gesorteerd op 24 verschillende soorten plastic. 

De bouw van de sortering is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

De staatssecretaris was op bezoek bij Van Werven om te discussiëren over oplossingen die het recyclen van plastic afval stimuleren, nu door de lage olieprijzen de toepassing van gerecycled plastic dreigt te stagneren.


Gevangen tussen twee systemen

“Een recyclingbedrijf kan niet anticiperen op lagere verkooptarieven, want de kosten voor inzameling en recycling blijven gelijk. Als je de weggevallen opbrengsten bij lagere tarieven doorberekent aan de afvalkant, dan worden de totale kosten hoger dan het afvoeren naar een verbrandingsoven”, aldus Ton van der Giessen, CEO bij Van Werven. Gevangen dus tussen twee systemen die niets met elkaar te maken hebben, maar wel de economische haalbaarheid van dit circulaire model sterk beïnvloeden.

De oplossing kan volgens Van der Giessen aan beide kanten van het businessmodel worden gestimuleerd:
 
  • Op Europees niveau vaststellen dat nieuwe producten voor een deel uit gerecycled plastic moeten bestaan. Recycled Content dus. Als alles alleen maar recyclebaar is en niemand het toepast in nieuwe producten, wordt er niets gerecycled!
  • Aan de afvalkant een verbrandingsverbod invoeren voor recyclebaar plastic. De recyclers moeten onderling concurreren en niet met een systeem wat de grondstof vernietigd. Hetzelfde zou ook voor andere afvalstromen kunnen gelden, waarbij in de huidige markt het recycling businessmodel geen continuïteit biedt.


Sterker uit de crisis

Over beide oplossingsrichtingen wordt reeds nagedacht op Europees en nationaal niveau. Het versneld invoeren betekent een directe ondersteuning van de circulaire doelen op korte en lange termijn. Het is ook een kans om na te denken of we na de huidige crisis de oude economie willen herstellen of de nieuwe. Komen we er sterker uit of doen we tien stappen terug?


Schouders eronder

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt op Twitter dat ze juist nu wil zorgen dat recycling van plastic op peil blijft. Van Veldhoven zelf voegt daaraan toe dat dat alleen lukt als ‘we samen de schouders eronder zetten’. Ze stelt dat het belangrijk is om samen met ondernemers als Van Werven te kijken hoe recycling van plastic op peil blijft en oude plastics weer nieuwe producten worden.


 

Verder lezen

Symbolische start aanleg windmolenpark Hattemerbroek

Symbolische start aanleg windmolenpark Hattemerbroek

20 april 2020

Op vrijdag 17 april startten de eerste werkzaamheden voor de realisatie van vier windturbines bij knooppunt Hattemerbroek. De windturbines hebben een totaal vermogen van 14,4 MW en wekken jaarlijks voldoende energie op voor het verbruik van ongeveer 11.000 huishoudens. Initiatiefnemer Jan van Werven en wethouder Bob Bergkamp deden - op gepaste afstand van elkaar - een symbolische starthandeling.

Lees meer
​Van Werven werkt mee aan NPO 2-programma De Monitor

​Van Werven werkt mee aan NPO 2-programma De Monitor

08 juni 2020

Het tv-programma De Monitor besteedde maandagavond 8 juni aandacht aan plastic recycling. De reportage is gericht op de grote voorraden plastic die staan te wachten om te worden hergebruikt. Van Werven werkt mee aan dit programma, dat op maandagavond 8 juni om 22.15 te zien is op NPO 2. 

Lees meer