Menu

​Groene kaart voor Van Werven

14 maart 2017

Maandag 13 maart heeft Carla Dik-Faber namens de ChristenUnie een groene kaart uitgereikt aan Ton van der Giessen, directielid bij Van Werven in Oldebroek. De groene kaart wordt uitgereikt aan bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam ondernemen.

Zorg voor schepping is een van de kernwaarden van de ChristenUnie, die zich al jaren sterk maakt voor een betere toekomst en aandacht vraagt voor duurzame initiatieven. Carla Dik-Faber overhandigde Van Werven na een mooi gesprek over afvalrecycling en een schone toekomst voor onze kinderen de groene kaart. Naast duurzame energie, opgewekt met zonnepanelen en een biomassa verwarmingsinstallatie richten de activiteiten van Van Werven zich ook op het hergebruiken van grondstoffen en meststoffen.
 
Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie graag voor het voetlicht brengen. “Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met deze initiatieven wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en heeft willen onderstrepen met een groene kaart”, aldus Carla Dik-Faber.

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen