Menu

Sterk staaltje circulariteit

Begin februari demonteerde Van Werven een bedrijfsverzamelgebouw in Lelystad. De staalconstructie is volledig hergebruikt door staalbedrijf HJ Polinder te Nunspeet. Een mooi voorbeeld van circulariteit in de praktijk.

Van Werven bekijkt elk project met een duurzame bril, zo ook deze klus in Lelystad. Lars Hoogeboom, projectleider sloopwerken: “We werken met een materialenpaspoort. Dit maakt inzichtelijk welke materialen er gebruikt zijn in de bouw en hoe we die opnieuw kunnen inzetten. Tijdens de inventarisatie werd duidelijk dat het staal in het bedrijfsverzamelgebouw voor een groot deel hergebruikt kon worden. Daarom brachten wij het vrijkomende staal naar HJ Polinder, die het een tweede leven geeft.”
Het bedrijfsverzamelgebouw in Lelystad is zorgvuldig gedemonteerd en gesloopt. Van Werven brak het vrijkomende puin op locatie tot granulaat, dat op diezelfde locatie wordt gebruikt als verharding. Een camping in Doornspijk nam een grote hoeveelheid stelconplaten over, die vrijkwamen op het project.
 

"Samen werken we toe naar een circulair Nederland."

Circulair slopen

We zien het steeds vaker: circulair slopen. Circulair slopen is het zodanig slopen, dat grondstoffen weer hoogwaardig in een nieuw project verwerkt kunnen worden. Dit is een belangrijke schakel in de circulaire economie. De Rijksoverheid stelt in de transitieagenda circulaire economie: “Voor de bouw biedt circulariteit interessante perspectieven. Sloopbedrijven kunnen door slim te slopen hele bouwdelen uit een gebouw halen en deze hergebruiken.” Dat is precies wat Van Werven doet. Samen werken we aan échte oplossingen, samen werken we toe naar een circulair Nederland.