Menu

De elektrificatie van het Kamperlijntje

Op de Kamperlijn, het spoor tussen Zwolle en Kampen, gaan elektrische treinen rijden. Om dat te realiseren wordt het traject aangepast en vernieuwd. BAM Infra Rail heeft opdracht gekregen het spoor klaar te maken voor de komst van de elektrische treinen. Van Werven was één van de dienstverleners die meewerkte aan een deel van het project. Naar verwachting zullen de elektrische treinen eind december 2017 over het vernieuwde tracé rijden. 

De geschiedenis van het Kamperlijntje

De spoorlijn tussen Zwolle en Kampen is in de volksmond bekend als ‘het Kamperlijntje’. Kampen had rond 1845 grote ambities met het spoor. De wat ingedutte Hanzestad moest opnieuw op de kaart worden gezet met een rechtstreekse spoorlijn van Kampen over Zwolle en Raalte naar Almelo. Toen de Nederlandsche Centrale Spoorwegmaatschappij een spoorlijn aan wilde leggen van Utrecht naar Zwolle zag Kampen haar kans schoon. Zo ontstond de Kamperlijn als onderdeel van de langere verbinding.
 
Op station Kampen werkten in die tijd wel twintig mensen om de treindienst mogelijk te maken. Langs de lijn waren nog eens tien man continu bezig om de spoorlijn te onderhouden. Van grind, om het spoor op zijn plek te houden, was toen nog geen sprake; het lijntje lag gewoon in het zand. En dus moest de spoorlijn continu worden opgehoogd, vanwege de slappe veenbodem. Vanaf 1914 werd de Kamperlijn officieel een zelfstandige spoorlijn. Het was de kortste spoorlijn van Nederland, die twee jaar terug haar 150-jarige jubileum vierde. Ondanks dat heeft de NS zich meerdere keren afgevraagd of het lijntje nog wel bestaansrecht had. In 2006 kwam de lijn in handen van de provincie, die uiteindelijk besloot de spoorlijn deze grondige update te geven. 

Het Kamperlijntje, station Kampen, omstreeks 1900 (C) www.hetkamperlijntje.nl

​Elektrificatie

Begin juni startte het werk aan het dertien kilometer lange spoortraject door de aanleg van onder andere 260 bovenleidingmasten en het vernieuwen van het spoorgrind (ballast), de bielzen (dwarsliggers) en spoorstaven. Bij station Kampen wordt het perron langer en breder en komt er een nieuw plein voor het station voorzien van bankjes met uitzicht op de IJssel en de skyline van Kampen. De verbetering is een gezamenlijk project van de provincie Overijssel, gemeenten Kampen en Zwolle en ProRail.
 
Van Werven had als dienstverlener een behoorlijk aandeel in het project. Zo werd de vrijkomende spoorballast en grond door Van Werven met shovels, dumpers en kranen naar de verschillende depots langs de lijn afgevoerd. Ook deze depots waren door Van Werven aangelegd. Al het grondwerk binnen dit project werd uitgevoerd door Van Werven, in de periode tussen 22 juni en 12 juli 2017. 

​Uitdagingen

Het project werd vanuit Van Werven met drie uitvoerders uitgevoerd, met elk een specifiek werkterrein. Gerard Vogelzang, uitvoerder op het 10-kilomter lange tracé tussen Station Kampen en Station Zwolle Stadshage: “Op grote projecten, met verschillende aannemers en veel raakvlakken, is goed communiceren belangrijk. Juist dat maakt dit werk interessant. We hebben er naar gestreefd continu in onderling overleg werkzaamheden af te stemmen en hebben zo samen kunnen werken aan dit uitdagende project.”

Het tracé tussen Zwolle Stadshagen en de A28 was wellicht niet het meest lange tracé, maar logistiek het lastigste deel van het traject. Op deze drie kilometer werd het talud met twee meter verbreed en was weinig werkruimte. De opgangen waren lastig bereikbaar en de dumpers moesten manoeuvreren over een kleine brug, met aan weerszijden zo’n 10 centimeter speling. Dat maakt werken binnen kort tijdsbestek uitdagender.

 

Videocompilatie van het project Kamperlijntje voor Van Werven. 

Ook ’s nachts werd er doorgewerkt. Met name om de dwarsliggers op de juiste plek langs het tracé te leggen. Van Verseveld: “In totaal moesten we ongeveer 20.000 dwarsliggers uitventen langs het tracé. In de nacht was de baan vrij en hadden wij dus tijd en ruimte voor deze klus.” 

Machinist Gerhard van 't Veen

Gerhard van ’t Veen was vanaf de start van het project actief in Kampen. “De eerste twee weken heb ik geholpen met het voorbereidingen en inrichten van de depots. Dat betekent dus rijplaten op de goede plek, zand onder de rijplaten, dammetjes aanleggen rondom de sloten. De week erop zijn we begonnen met het plaatsen van de eerste betonpoeren voor de bovenleiding. Bij het veilig plaatsen van de poeren komt mijn nieuwe mobiele kraan met LMB goed van pas. Ik vond het een mooi project om samen met alle collega's aan mee te werken."

> Fotoalbum Kamperlijn