Menu

​5,5 km werkterrein dankzij rijbaanhout

De Rijnlandroute is een nieuwe verbindingsweg tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven tot dit nieuwe tracé, om zo knelpunten op te lossen en bij te dragen aan een betere doorstroming van de regio. Het verleggen van de wegen is echter niet mogelijk zonder eerst kilometers onderliggende gasleiding in de omgeving te verleggen.

Het verleggen van de gasleiding wordt uitgevoerd door HAK Leidingbouw, met Grondverzet Vilsteren als onderaannemer. Johan Capelle, hoofduitvoerder bij HAK Leidingbouw: “Veen heeft zeer weinig draagkracht. Tijdens het aanleggen van de nieuwe leiding werken we met tientallen kranen van zo’n 30 ton per stuk. Het zou dus onmogelijk zijn om op deze locatie te werken zonder het gebruik van extra draagkracht. Omdat we het materiaal na gebruik willen toepassen in het tracé, levert Van Werven rijbaanhout, een product dat passend is bij veen.” De aannemer zal na acht maanden werken het project in oktober opleveren. 

Gekeurd rijbaanhout

Rijbaanhout wordt door Van Werven geproduceerd uit natuurlijke reststromen. Per batch wordt vooraf het hout gereinigd en gekeurd, zodat het voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen die de omgevingsdienst in samenwerking met Gasunie heeft opgesteld. “Dat is belangrijk, want het rijbaanhout wordt na gebruik ingezet als opvulmateriaal in het tracé”, legt Tiemo Buist, Trader Biomassa bij Van Werven, uit. "Door het lage soortelijke gewicht en de hoge onderlinge samenhang creëren we met dit hout een ideale tijdelijke verharding. We brengen eerst een wegenbouwdoek aan. Daar komt vervolgens een laag hout van 40 tot 50 centimeter op, afgewerkt met rijplaten. Uiteindelijk creëren we op deze manier zo’n 5,5 kilometer werkterrein, zodat men het werk veilig en goed kan uitvoeren.”

"Door het lage soortelijke gewicht en de hoge onderlinge samenhang creëren we met dit hout een ideale tijdelijke verharding."

Het verleggen van de gasleiding

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van rijbanen en opslagdepots op het werkterrein. Hiervoor wordt rijbaanhout over de rijstroken verspreidt, waarna de rijplaten worden uitgereden. Langs het leidingtracé worden de buizen in het veld gelegd door vrachtwagens. De buizen worden vervolgens aan elkaar gelast en door middel van een boring op de juiste plaats en hoogte getrokken. Tot slot wordt het terrein netjes afgewerkt.

De opbouw van de tijdelijke rijbaan: worteldoek, rijbaanhout en rijplaten.