Menu

​Puin

Puin bestaat in hoofdzaak uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen en steengruis en ballastgrind. Deze afvalstroom komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Van Werven zamelt puin in met afzetcontainers op bouw- en slooplocaties, maar ook in bulk vanuit projecten die al dan niet in eigen beheer worden uitgevoerd.

Puin bestaat in hoofdzaak uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen en steengruis en ballastgrind. Deze afvalstroom komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Van Werven zamelt puin in met afzetcontainers op bouw- en slooplocaties, maar ook in bulk vanuit projecten die al dan niet in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast biedt Van Werven de mogelijkheid aan bedrijven en particulieren om puin te brengen op een van de drie recyclinglocaties.


Verwerking

Na inzameling wordt het puin opgeslagen op onze recyclinglocaties. Wanneer een bepaalde hoeveelheid is ingezameld wordt het puin gebroken en in diverse fracties gescheiden. Het breken van puin gebeurd bij Van Werven met een ingehuurde mobiele breekinstallatie. Het gebroken puin wordt vervolgens onder KOMO certificering afgezet voor diverse toepassingen.


Toepassing

Het recyclinggranulaat dat geproduceerd wordt door het breken van het puin is een niet vormgegeven bouwstof. Dit wil zeggen dat het granulaat zowel los van andere stoffen als gebonden aan andere stoffen mag worden toegepast. Naast afzet van het recyclinggranulaat als funderingsmateriaal in bijvoorbeeld bouwprojecten of de aanleg van wegen past Van Werven de bouwstof ook toe in betonproducten. Op onze recyclinglocatie in Oldebroek produceren wij recyclebeton. Deze bouwstof kan toegepast worden als terreinverharding of werkvloer.

Puin wordt toegepast als:
- Granulaat