Menu

​Puin

Puin bestaat voornamelijk uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen, steengruis en ballastgrind. Puin komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Van Werven zamelt puin in met afzetcontainers op bouw- en slooplocaties, maar ook in bulk vanuit projecten die al dan niet in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast biedt Van Werven de mogelijkheid aan bedrijven en particulieren om puin te brengen op onze recyclinglocaties.

Puin bestaat voornamelijk uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen, steengruis en ballastgrind. Puin komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Van Werven zamelt puin in met afzetcontainers op bouw- en slooplocaties, maar ook in bulk vanuit projecten die al dan niet in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast biedt Van Werven de mogelijkheid aan bedrijven en particulieren om puin te brengen op onze recyclinglocaties.


Verwerking

Het puin slaan we na inzameling op. Wanneer een bepaalde hoeveelheid is ingezameld, breken we het puin en scheiden we het in diverse fracties. Het breken van puin doen we met een mobiele breekinstallatie. Het gebroken puin zetten we vervolgens af onder KOMO-certificering.


Toepassing

Het recyclinggranulaat dat we produceren door puin te breken, is een niet vormgegeven bouwstof. Dat wil zeggen dat het granulaat zowel los van andere stoffen als gebonden aan andere stoffen mag worden toegepast. Het recyclinggranulaat dat Van Werven afzet, wordt onder andere als funderingsmateriaal in bijvoorbeeld bouwprojecten of de aanleg van wegen toegepast. Daarnaast passen wij de bouwstof toe in onze betonproducten, waaronder betonstapelblokken. Op onze recyclinglocatie in Oldebroek produceren wij recyclebeton. Deze bouwstof kan toegepast worden als terreinverharding of werkvloer.

Puin wordt toegepast als:
- Granulaat