Menu

Kunststofafval

Bij het sorteren van afval houden sorteerbedrijven de kunststoffen apart. Deze, vaak gemengde stromen, kunnen door Van Werven bijna volledig worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen (lees meer). Veel (recycling)bedrijven zetten om deze reden hun ingezamelde kunststofstromen af bij Van Werven. 
 

Particulieren kunnen hun afval gescheiden inleveren bij een milieustraat. Ook productiebedrijven kunnen bij Van Werven terecht, voor bijvoorbeeld afgekeurde producten. Omdat dit vaak goed verwerkbare monostromen betreft, kunnen hier aantrekkelijke vergoedingen voor worden betaald.


Verwerking

Van Werven heeft zich gespecialiseerd in het verwerken van kunststoffen uit afvalstromen van onder meer recyclingbedrijven, overlaadstations, milieustraten, afvalinzamelaars en productieafval. Ons doel is om zo veel mogelijk van de aangeboden kunststoffen voor hergebruik gereed te maken. Daarvoor hebben wij een proces ontwikkeld waarbij wij de kunststoffen sorteren, reinigen en vermalen. In dit proces voldoen wij aan de hoge eisen die onze afnemers aan de gerecyclede kunststoffen stellen.
Nadat de kunststoffen zijn geaccepteerd begint het verwerkingsproces. Dit proces start met het sorteren naar de verschillende soorten van de gemengde kunststofstromen in de sorteerstraat. Vervolgens worden deze stromen verkleind tot verwerkbare groottes. Na het sorteren en verkleinen worden de fracties gewassen en verder uitgesorteerd door middel van scheidingsmethodes, waaronder drijf-zink technieken en infrarood. De laatste stap is vervolgens het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking van PVC is de laatste stap in het proces het microniseren, waarbij het maalgoed nog verder verkleind wordt tot minder dan een millimeter.


Toepassing

Wanneer de ingaande kunststofstromen zijn verwerkt tot maalgoed of micronisaat worden deze grondstoffen afgezet naar de afnemers in big-bags. Het afzetgebied bestrijkt een groot deel van Europa, maar ook daarbuiten. De verwerkte kunststoffen vormen secundaire grondstoffen in nieuwe kunststofproducten. Het proces waarbij Van Werven bijna 100% van de kunststoffen verwerkt tot nieuwe grondstoffen is een prachtig voorbeeld van het cradle to cradle principe. De recycling van kunststof bespaart aardolie, een belangrijke primaire grondstof. Daarnaast wordt er per gerecyclede kilogram kunststof 2,5 kilogram CO2 emissie vermeden.
Via de afzetkanalen en verwerkende industrie worden de kunststoffen die door Van Werven zijn verwerkt toegepast in: buizen en profielen, kozijnen, kleding, verpakkingen, vloeren, meubels, auto’s, bloempotten, speelgoed en nog legio andere toepassingen.

Lees alles over kunststofrecycling