Menu

Kunststofafval

Bij het sorteren van afval houden sorteerbedrijven de kunststoffen apart. Deze, vaak gemengde stromen, kunnen door wij bijna volledig verwerken tot herbruikbare grondstoffen (lees meer). Veel (recycling)bedrijven zetten om deze reden hun ingezamelde kunststofstromen af bij Van Werven. 
 

Als particulier kun je jouw afval gescheiden inleveren bij een milieustraat. Ook productiebedrijven kunnen bij Van Werven terecht, voor bijvoorbeeld afgekeurde producten. Omdat dit vaak goed verwerkbare monostromen betreft, kunnen we hier aantrekkelijke vergoedingen voor uitbetalen.


Verwerking

Van Werven heeft zich gespecialiseerd in het verwerken van kunststoffen. Deze kunststoffen komen uit afvalstromen van onder meer recyclingbedrijven, overlaadstations, milieustraten, afvalinzamelaars en productieafval. Ons doel is om zo veel mogelijk van de aangeboden kunststoffen voor hergebruik klaar te maken. Daarvoor hebben wij een proces ontwikkeld waarbij we de kunststoffen sorteren, reinigen en vermalen. In dit proces voldoen wij aan de hoge eisen die onze afnemers aan gerecyclede kunststoffen stellen. Nadat de kunststoffen zijn geaccepteerd, begint het verwerkingsproces. Dit proces start in de sorteerstraat, waar we de kunststoffen naar verschillende soorten sorteren. Vervolgens verkleinen we de stromen tot verwerkbare groottes. Na het sorteren en verkleinen worden de fracties gewassen en verder uitgesorteerd door verschillende scheidingsmethodes, waaronder drijf-zinktechnieken en infrarood. De laatste stap is het verder verkleinen en nogmaals wassen van het materiaal. Bij de verwerking van PVC is het microniseren de laatste stap in het proces, waarbij we het maalgoed nog verder verkleinen tot korrels met een doorsnee van minder dan een millimeter.


Toepassing

Als de kunststofstromen zijn verwerkt tot maalgoed of micronisaat, dan zetten we de grondstoffen in bigbags af naar onze afnemers. Het afzetgebied bestrijkt een groot deel van Europa en de rest van de wereld. De verwerkte kunststoffen vormen secundaire grondstoffen in nieuwe kunststofproducten. Het proces waarbij Van Werven bijna 100% van de kunststoffen verwerkt tot nieuwe grondstoffen is een prachtig voorbeeld van het cradle-to-cradleprincipe. De recycling van kunststof bespaart aardolie, een belangrijke primaire grondstof. Daarnaast vermijden we per gerecyclede kilogram kunststof 2,5 kilogram CO2-emissie. Via de afzetkanalen en verwerkende industrie worden de kunststoffen die door Van Werven zijn verwerkt, toegepast in onder andere buizen en profielen, kozijnen, kleding, verpakkingen, vloeren, meubels, auto’s, bloempotten en speelgoed.

Lees alles over onze kunststofrecycling op recyclingplastics.eu