Menu

Hout

Houtafval komt onder andere vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken. Ook spoorbielzen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor vallen hieronder. Houtafval kan vrijkomen als mono stroom na het sorteren van bijvoorbeeld bouw- en sloopafval of als apart ingezamelde stroom. 
 

Van Werven zamelt diverse soorten houtafval gescheiden in met afzetcontainers, maar ook bijvoorbeeld op een drietal recyclinglocaties waar bedrijven en particulieren afval kunnen brengen. De soorten houtafval die worden onderscheiden zijn A-, B- en C-hout. A-hout is ongeverfd en onbehandeld, B-hout is geverfd, gelakt of verlijmd en C-hout is verduurzaamd hout. 


Verwerking

Na inzameling met containers wordt het houtafval naar een van onze recyclinglocaties getransporteerd. Samen met het hout dat daar door bedrijven en particulieren is gebracht worden de mono stromen naar verwerkende bedrijven afgezet. A-hout wordt vermalen en verwerkt in nieuwe houtproducten zoals pallets of spaanplaat. Het B-hout is geschikt voor energieopwekking in diverse biomassacentrales in Nederlands. C-hout wordt afgezet naar speciale installaties in Duitsland en Zweden die voldoen aan de milieueisen voor de verbranding van verduurzaamd hout.


Toepassing

Zoals beschreven wordt A-hout volledig toegepast in nieuwe houtproducten. Door deze nieuwe levenscyclus wordt gebruik van hout uit bossen gereduceerd en daarmee de milieubelasting verlaagd. Deze verlaagde milieubelasting is omgerekend naar een CO2 equivalent van 145 kg per ton gerecycled hout. Het toepassen van B- en C-hout als biomassa is minder duurzaam dan volledig hergebruik zoals bij A-hout, maar met deze toepassing worden wel fossiele brandstoffen gespaard. Hierdoor wordt met elke ton hout die als biomassa wordt ingezet 75 kg CO2 emissie bespaard.

Houtafval wordt toegepast als:
- Biomassa
- Houtproducten