Menu

Hout

Houtafval komt onder andere vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken. Ook spoorbielzen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor vallen hieronder. Houtafval kan vrijkomen als monostroom na het sorteren van bijvoorbeeld bouw- en sloopafval. Daarnaast kan het vrijkomen als apart ingezamelde stroom. 
 

We zamelen diverse soorten houtafval gescheiden in met afzetcontainers en op onze recyclinglocaties waar bedrijven en particulieren afval kunnen brengen. De soorten houtafval onderscheiden we in  A-, B- en C-hout. A-hout is ongeverfd en onbehandeld, B-hout is geverfd, gelakt of verlijmd en C-hout is verduurzaamd hout. 


Verwerking

Na inzameling transporteren we houtafval naar een van onze recyclinglocaties. Samen met het hout dat bedrijven en particulieren op onze locaties brengen, zetten we de monostromen af naar verwerkende bedrijven. A-hout wordt vermalen en verwerkt in nieuwe houtproducten zoals pallets of spaanplaat. Het B-hout is geschikt voor energieopwekking in diverse biomassacentrales in Nederlands. C-hout wordt afgezet naar speciale installaties in Duitsland en Zweden die voldoen aan de milieueisen voor de verbranding van verduurzaamd hout.


Toepassing

A-hout wordt volledig toegepast in nieuwe houtproducten. Hierdoor reduceren we het gebruik van hout uit bossen en daarmee verlagen we de milieubelasting. Deze verlaagde milieubelasting is omgerekend naar een CO2-equivalent van 145 kg per ton gerecycled hout. Het toepassen van B- en C-hout als biomassa is minder duurzaam dan volledig hergebruik, maar met deze toepassing besparen we wel fossiele brandstoffen. Hierdoor besparen we met elke ton hout die als biomassa wordt ingezet, 75 kg CO2-emissie.

Houtafval wordt toegepast als:
- Biomassa
- Houtproducten