Menu

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. De gemengde afvalstroom bestaat met name uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Vaak wordt bouw- en sloopafval verzameld in afzetcontainers die we op locatie plaatsen.
 

Sommige stromen zetten we rechtstreeks naar verwerkende partijen af. Het scheiden aan de bron, zoals dit vaak gebeurd met metalen, is bepalend voor de verdere verwerking van het afval. De verwerking van monostromen is eenvoudiger, goedkoper en de gesorteerde fracties kunnen vaak met een hogere waarde worden afgezet.

Verwerking

Na het inzamelen van afval, transporteren we het naar een van onze recyclinglocaties. Een afvalsorteerinstallatie scheidt het bouw- en sloopafval in meer dan twintig verschillende deelstromen. Deze zijn daarna geschikt voor hergebruik. Na het sorteren blijft er nog een fractie restafval over. Dit restafval zetten we af naar hoogrenderende afvalverbrandingsinstallaties. 
 

Toepassing

Veel deelstromen uit bouw- en sloopafval maken we klaar om als grondstof toe te passen in nieuwe producten. De toepassing van deze secundaire grondstoffen bespaart het gebruik -en daarmee de productie- van primaire grondstoffen. Naast besparing van schaarse grondstoffen, sparen we met recycling ook energie. De hiermee samenhangende broeikasemissie verlagen we ook.

Bouw- en sloopafval passen we toe in granulaat.