Menu

​Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is het restafval van bedrijven en overheden. De samenstelling hiervan is sterk afhankelijk van het soort bedrijf. Bedrijfsafval van een kantoor heeft bijvoorbeeld een lichter soortelijk gewicht dan dat uit de horeca, omdat dat veel verpakkingsmateriaal bevat. Van Werven zamelt bedrijfsval in met behulp van rolcontainers.

Ook bij bedrijfsafval is het scheiden aan de bron bepalend voor de verdere verwerking. De verwerking van monostromen is eenvoudiger, goedkoper en de gesorteerde fracties kunnen vaak met een hogere waarde worden afgezet.


Verwerking

Na inzameling transporteren we het bedrijfsafval naar een van onze recyclinglocaties. Na op- en overslag zetten we het af naar afvalsorteerinstallaties, waar het wordt gescheiden in verschillende deelstromen. Deze deelstromen zijn geschikt voor hergebruik in een nieuwe levenscyclus. Voorbeelden hiervan zijn kunststoffen, papier en karton. Na het sorteren blijft restafval over. Dit restafval zetten we af naar hoogrenderende afvalverbrandingsinstallaties.


Toepassing

Een aantal deelstromen uit het bedrijfsafval maken we klaar om als grondstof toe te passen in nieuwe producten. De toepassing van deze secundaire grondstoffen bespaart het gebruik en daarmee de productie van primaire grondstoffen. Naast dat we schaarse grondstoffen besparen, besparen we met recycling ook energie en verlagen we de daarmee samenhangende broeikasgasemissie.