Menu

​Werkzaamheden Toevoerkanaal voor betere leefomgeving

28 september 2015

Waterschap Vallei en Veluwe gaat het Toevoerkanaal en het Verbindingskanaal tussen A50 en Terwolde aanpakken. Dat moet een betere leefomgeving opleveren voor planten en dieren, zoals de rivierdonderpad. Veluwenkamp en Van Werven namen het project gezamenlijk aan.

De verbetering gebeurt door de watergangen in Terwolde schoon te maken en op sommige plaatsen te verbreden. Met olie verontreinigde oeverbescherming verdwijnt en in de plaats daarvoor komen nieuwe palen en schotten. Van Werven is in de uitvoeringsperiode verantwoordelijk voor al het grondverzet, Veluwenkamp voor de beschoeiing en de afrondende werkzaamheden op de percelen.

 

Aart Jan van ’t Oever, projectleider bij Van Werven: “We werken met een UAV-GC contractvorm. Dit betekent dat de opdrachtgever vragen en eisen bij ons neerlegt. Wij werken eerst aan ontwerpen, werkplannen, keuringsplannen en de planning. Dit dient vervolgens goedgekeurd te worden door de opdrachtgever. Op dit project werken we met GPS. Het 3D-model wordt door een ontwerpbureau gemaakt en goedgekeurd door de opdrachtgever. Het 3D-model wordt uiteindelijk via een mobiele internetverbinding naar de machinist gestuurd. De machinist weet zo precies waar er afgegraven kan worden.”


Ecologie

Het baggeren van de sloten brengt ook andere verantwoordelijkheden met zich mee. Beschermde vissoorten, zoals bijvoorbeeld de kleine modderkruiper, moeten gespaard blijven. Collega Herman van de Brake verzorgt de ecologische begeleiding. “Als wij aan het baggeren zijn, zet ik de modderkruipers terug. In de aanbestedingsfase kregen we extra waardering van de opdrachtgever: ecologie staat bij ons hoog in het vaandel. Tot nu toe heb ik ruim tien modderkruipers terug gezet, zo’n twintig marmergrondels en kikkers en baarzen. Tijdens het baggeren ben ik ook nog verschillende soorten mosselen tegen gekomen. Die zijn weer teruggeplaatst in de watergang.”

Enkele zoetwatermosselen. Deze zijn teruggeplaatst in de watergang. 

Planning

Het werk in het Verbindingskanaal en het eerste deel van het Toevoerkanaal duurt tot 1 december 2015. Daarna wordt het tweede deel van het Toevoerkanaal aanbesteed. Dat deel begint bij de Kraaigraafstraat en eindigt bij gemaal Mr. A.C. Baron van der Feltz. “We laten deze eerste fase zien wat we allemaal in huis hebben. Hopelijk geeft dit een een voorsprong bij de tweede fase.”

Lees hier onze case: De impact van GPS

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen