Menu

Vernieuwde bedrijfsnamen voor Van Werven

15 januari 2015

Van Werven bestaat dit jaar 70 jaar. In die 70 jaar is er veel gebeurd en is de markt om ons heen veranderd. Ook het aantal activiteiten bij Van Werven is in deze jaren sterk gegroeid. Voor Van Werven argumenten om enkele namen van de werkmaatschappijen nog eens tegen het licht te houden. 

Met ingang van 15 januari 2015 zijn voor drie van onze bedrijven de namen gewijzigd. Het betreft de volgende bedrijven:

 
 Oud  Nieuw
 Grondverzetbedrijf Van Werven B.V.  Van Werven Infra B.V.
 Container en Transportbedrijf Van Werven B.V.  Van Werven Afvalinzameling B.V.
 Recycling Van Werven B.V.  Van Werven Recycling B.V.

 
De rode draad in al onze bedrijfsnamen is ‘Van Werven’. We hebben er daarom voor gekozen de naam Van Werven als duidelijk herkenbare merknaam vooraan te zetten, gevolgd door de betreffende werkmaatschappij. Ook de namen van deze werkmaatschappijen zijn meer afgestemd op de activiteiten van deze tijd. Zo is het helder waar het bedrijf voor staat.
 
Wij vragen u deze naamswijzigingen in uw administratie op te nemen. Buiten de naamswijzigingen zijn er geen andere organisatorische wijzigingen doorgevoerd. De contactgegevens, activiteiten en dienstverlening blijven gelijk aan wat u van ons gewend bent.
 

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen