Menu

​Vergoeding voor verpakkingen uit grof huishoudelijke kunststoffen

13 maart 2015

Naast de kunststofverpakkingen afkomstig uit bronscheiding en nascheiding is per heden ook een vergoeding voor gemeenten beschikbaar uit het Afvalfonds voor verpakkingen in de afvalstroom grof huishoudelijke kunststoffen (GHK) van milieustraten.
 

Vlak voor de jaarwisseling was er reeds een akkoord op hoofdlijnen. Per heden is ook duidelijk op welke wijze de vergoedingen worden bepaald en vastgelegd. De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015, mits bij afgifte aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.
 
De huishoudelijke verpakkingen moeten voldoen aan de DKR-specificaties, voor PP, PE en overige verpakkingen. De gemeente komt voor een vergoeding uit het Afvalfonds in aanmerking, als de stroom GHK wordt aangeleverd bij een door Nedvang erkend sorteerbedrijf en wordt gerecycled door een gecertificeerde recycler.


Erkende en gecertificeerde recycler 

Kunststof Recycling Van Werven is een door Nedvang erkende sorteerder en gecertificeerd als recyler. Bij afgifte van de stroom GHK aan Van Werven zijn gemeenten verzekerd van vergoedingen voor het verpakkingsdeel in deze afvalstroom. Het percentage verpakkingen wordt periodiek steekproefsgewijs vastgesteld en geaudit door Nedvang aan de hand van het 'Controleprotocol Sorteerders'.
 
Met deze vergoeding is er een extra stimulans om de volledige stroom GHK in Nederland op een hoogwaardige wijze te recyclen. Dit sluit aan bij de VANG-doelstellingen van de Nederlandse overheid. 

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen