Menu

​Van Werven tekent MVO-zelfverklaring voor nog bewuster handelen

14 november 2014

Om het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen nog meer te borgen in de organisatie, heeft Van Werven de MVO Zelfverklaring opgesteld en ondertekend. Het betekent dat thema's als veiligheid en milieu steeds vaker mede bepalend zijn in zakenrelaties en de dagelijkse gang van zaken.

Van Werven stelde de verklaring op met Will2Sustain, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling. De zelfverklaring is gebaseerd op de ISO 26000 norm en een internationaal op waarde geschatte manier om MVO handen en voeten te geven. Acties die uit verklaring voortvloeien zijn bijvoorbeeld dat inkoopcontracten getoetst worden op duurzaamheid, huurcontracten een veiligheidsvoorwaarde hebben gekregen en medewerkers via trainingen bewuster meegenomen worden in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid op de werkvloer.

Geert Jan Prins beoordeelde namens Will2Sustain het traject. "Wij hebben Van Werven geholpen om MVO verder concreet en tastbaar te maken voor het type bedrijf dat Van Werven is. Hierbij hebben wij een internationale richtlijn voor MVO gevolgd. Wij hebben deze opdracht met veel plezier uitgevoerd, ook al omdat Van Werven in Oldebroek de overbuur is. Het is bijzonder om een opdracht op loopafstand uit te kunnen voeren. Regionale ontwikkeling is een belangrijke pijler van verduurzaming en deze samenwerking is er een mooi voorbeeld van. Ik wil Van Werven daarom ook hartelijk bedanken voor de samenwerking tot nu toe en het vertrouwen in de buren. Daarnaast wenst Will2Sustain Van Werven veel plezier en voortdurende aandacht bij het verder verduurzamen van het bedrijf, haar relaties en de omgeving waarin zij werkt."

Ton van der Giessen zette zijn handtekening onder de MVO Zelfverklaring. "In onze beleving gaan maatschappelijke betrokkenheid en ondernemen heel goed samen. Het maakt ons bewuster van de omgeving waarin we acteren, zowel binnen ons bedrijf als daar buiten. Deze verklaring helpt ons om vanuit een automatisme te handelen als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid. Als je steeds stil moet staan bij de omgeving waarin je werkt, zit je nog niet op het juiste level. Vanuit een automatisme gaat het richting geven aan dagelijkse beslissingen."

De zelfverklaring is op de meest transparante manier opgesteld, hetgeen betekent dat het hele rapport is in te zien door hier en hier te klikken.

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen