Menu

Van Werven gastheer bij ondertekening van convenant Meer en Betere Recycling

17 maart 2015

Maandagochtend 16 maart heeft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (I&M) in Biddinghuizen het convenant ‘Meer en Betere Recycling’ ondertekend. Dit deed zij samen met een viertal brancheorganisaties, actief in de afvalinzamel- en recyclingsector.

Meer en betere recycling

Doel van dit convenant is bétere recycling met een hoger rendement voor mens, economie en milieu. Tegelijkertijd is het streven om minder recyclebaar afval uit Nederland te storten of te verbranden door stimulering van méér recycling. Concreet moet het convenant leiden tot een halvering van de hoeveelheid te verbranden en te storten afval, in een periode van tien jaar. Ton van der Giessen ondertekende het convenant namens Branchevereniging Recycling, Breken en Sorteren (BRBS): “Volgens mij zou dit zelfs nog sneller dan tien jaar kunnen. Door samen knelpunten op te lossen, kunnen we dat ook daadwerkelijk realiseren.”

Verder tekenden Pieter Hofstra (Vereniging Afvalbedrijven), Ton Holtkamp (Federatie Herwinning Grondstoffen ) en Hans Groenhuis (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement)  het convenant. Zij gaven eveneens aan dat de doelstellingen realistisch en haalbaar zijn. Hans Groenhuis vermelde nog dat er nu reeds gemeenten zijn die de doelstelling van 75% hergebruik realiseren en dat het doel op termijn, samen met de producenten van verpakkingsmaterialen, eigenlijk richting de 100% zou moeten zijn. Dan haal je letterlijk en figuurlijk het maximale eruit.


Mevrouw Mansveld bekijkt kunststofrecyclaat   (C)Nienke Elenbaas Fotografie

Kostenbesparend

Om afvalscheiding en recycling te verbeteren, moet naast het huishoudelijke afval ook het andere afval gescheiden worden, stelde de staatssecretaris. Daarover zijn vandaag afspraken gemaakt. De ondertekenaars willen betere afvalscheiding; zowel vóóraf bij het weggooien als áchteraf als het bij de afvalverwerker ligt. “Verantwoord omgaan met afval bespaart kosten, grondstoffen én het milieu’’, aldus Mansveld. 


Koploper

Van Werven werd door staatssecretaris Mansveld bewust gekozen als locatie voor het ondertekenen van dit convenant, omdat het innovatieve recyclingbedrijf al geruime tijd mede invulling geeft aan het realiseren van de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Dit doet zij onder meer met het recyclen van kunststoffen, (beton)puin en asfalt en het produceren van biomassa en compost. Ton van der Giessen, algemeen directeur van Van Werven: “Wij symboliseren dát wat de VANG-doelstellingen voor ogen hebben. Daarin zijn wij koploper. Door de ondertekening te combineren met een rondleiding voor alle genodigden, laten we in de praktijk zien hoe er invulling aan gegeven wordt.” Staatssecretaris Mansveld is onder de indruk van Van Werven kunststofrecycling in Biddinghuizen: “Het bedrijf bewijst dat nuchter ondernemen en het zoeken van nieuwe economische kansen naadloos kunnen samengaan met duurzaamheid en een nieuwe, schone economie”.

Omroep Flevoland maakte een korte reportage, die hier bekeken kan worden. 

Van Werven staat klaar voor Indoor Tractor Pulling 2019

Klik om te lezen