Menu

​Staatssecretaris Mansveld bezoekt Van Werven

13 maart 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (I&M) ondertekent maandag 16 maart op onze recyclingvestiging in Biddinghuizen een convenant met een viertal brancheorganisaties actief in de afvalinzamel- en recyclingsector. Het convenant richt zich op 'Meer en Betere Recycling' van afvalstoffen tot een herbruikbare grondstof. 

Naast staatssecretaris Mansveld zullen Pieter Hofstra (Vereniging Afvalbedrijven), Ton van der Giessen (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren), Ton Holtkamp (Federatie Herwinning Grondstoffen ) en Hans Groenhuis (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement)  het convenant ondertekenen.


Van Afval Naar Grondstof 

Het convenant gaat mede sturing geven aan het realiseren van de VANG-doelstellingen: Van Afval Naar Grondstof. Deze doelstellingen zijn erop gericht om in periode van tien jaar de hoeveelheid te verbranden en te storten afval te halveren. Van Werven werd door staatssecretaris Mansveld bewust gekozen als locatie voor het ondertekenen van dit convenant, omdat het innovatieve recyclingbedrijf al geruime tijd mede invulling geeft aan het realiseren van de VANG-doelstellingen. Dit doet zij onder meer met het recyclen van kunststoffen, (beton)puin en asfalt en het produceren van biomassa en compost.
 
Ton van der Giessen, algemeen directeur bij Van Werven, is tevens voorzitter van één van de brancheverenigingen die het convenant onderteken. “Wij symboliseren dát wat de VANG-doelstellingen voor ogen hebben. Daarin zijn wij koploper. Door de ondertekening te combineren met een rondleiding voor alle genodigden, laten we in de praktijk zien hoe er invulling aan gegeven wordt”.

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen