Menu

Social return: knelpunten en oplossingen

10 maart 2015

Op de vestiging van Van Werven in Biddinghuizen loopt een arbeidsparticipatieproject gericht op het inzetten van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Er worden kandidaten gezocht binnen de doelgroepen Sociale Werkplaats, Wajong en de Bijstand Wet.
 

Het project is als ‘ervaringsproject’ opgenomen binnen de Stuurgroep van de Diamant van Midden Nederland. Ook De Normaalste Zaak ondersteunt het Van Werven initiatief. Dit is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het 'de normaalste zaak' vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Van Werven is reeds langere tijd als ambassadeur aangesloten bij De Normaalste Zaak.


Onderlinge samenwerking

Binnen een redelijke straal woon-werkverkeer rondom Biddinghuizen heb je, voor de doelgroepen waarbinnen naar geschikte kandidaten wordt gezocht, met veel verschillende instanties te maken. Van Werven is van mening dat de onderlinge samenwerking tussen deze organisaties moet veranderen om de kans op succes te laten groeien. Afgelopen week vond hiervoor een meeting plaats bij Van Werven, waarbij meerdere betrokken instanties waren uitgenodigd. Naast vertegenwoordigers en portefeuillehouders van De Normaalste Zaak, de Regio Noord Veluwe en VNO-NCW waren ook personen aanwezig namen het UWV, Regionale Werkbedrijven en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naast het verduidelijken van de knelpunten is met name met elkaar gesproken over oplossingen en veranderingen die de kans op succes laten groeien. Het algemene beeld gaf met name weer dat de geografische grenzen geen belemmering mogen zijn, de ‘schuttingen’ tussen de organisaties moeten verdwijnen, de kandidaten beter in beeld moeten worden gebracht en informatie tussen organisaties onderling transparant en snel uitgewisseld moet kunnen worden.


Social return

De Social Return doelstelling in Nederland is gericht op het inzetten van 100.000 mensen uit deze doelgroepen. Van Werven hoopt met haar initiatief een kleine bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstellingen. Niet alleen met het inzetten van kandidaten, maar ook met het helpen verbeteren van het matchingsproces.

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen