Menu

​Project: Harderbos en Harderbroek verbonden

16 september 2016

Op 23 februari 2016 nam A. de Jonge Maaiwerk en Groenonderhoud het project 'Harderbos en Harderbroek verbonden' van Natuurmonumenten aan, met Van Werven als bindende partner. 

De Ganzenweg (N302) is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Via de N302 kunnen mensen snel van Harderwijk naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en omgekeerd. Bij de verdubbeling van de N302 is er ter hoogte van de Pluvierentocht een onderdoorgang voor fauna gemaakt. De route daar naar toe is voor veel dieren echter niet ideaal. Daarom heeft Natuurmonumenten opdracht gegeven om het natuurgebied te herinrichten, zodat het leefgebied de dieren als vanzelf naar de faunapassage leidt.


Ecologische verbindingszone 

Op 23 februari 2016 nam A. de Jonge Maaiwerk en Groenonderhoud het project van Natuurmonumenten aan, met Van Werven als bindende partner. Natuurmonumenten heeft tot doel het Harderbos (599 ha) te verbinden met het Harderbroek (200 ha). Het in te richten gebied wordt een bredere natuurcorridor en zal daardoor een ecologische verbindingszone zijn voor bijvoorbeeld de das, ree, waterspitsmuis en otter.
 

Luchtfoto van het projectgebied


80.000 kuub grondverzet

Van Werven is na de bouwvak gestart met de grondwerkzaamheden. In de voorbereidende fase werden er al 1500 rijplaten gelegd op het project en deed A. de Jonge Maaiwerk en Groenonderhoud bosbouwwerk op het terrein. Daarnaast behelst het project in totaal zo’n 80.000 kuub grondverzet. Alle vrijkomende grond zal door de gemeente Zeewolde worden gebruikt om het toekomstige Havenkwartier op te hogen. Het vrijkomende zand gaat naar bouwgrondstoffenhandel. Na het grondwerk op het terrein zal A. de Jonge het terrein inzaaien en het plantwerk uitvoeren. Eind 2016 moet het project gereed zijn en wordt het terrein door A. de Jonge opgeleverd aan Natuurmonumenten. 
 

Blijf op de hoogte

Met een drone zullen regelmatig beelden worden gemaakt van de voortgang van het project. Updates over dit project zullen wij communiceren via de website en op Facebook, Twitter en LinkedIn

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen