Menu

‘Noordwest Veluwe verduurzaamt’ ondertekent convenant MVO

5 februari 2015

Tijdens de derde bijeenkomst van het initiatief ‘De Noordwest Veluwe verduurzaamt’ hebben 19 organisaties uit de gemeenten Elburg en Oldebroek, waaronder Van Werven, het MVO convenant ondertekend. Dit met het doel om samen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio. 

Van Werven ondertekende een paar maanden geleden de MVO Zelfverklaring en zet nu de volgende stap. Ton van der Giessen: “Dit is een mooi voorbeeld van samen werken aan échte oplossingen. Door onderling resultaten te delen en te bespreken, kunnen we werken aan een duurzame samenleving.” Dit laatste is het doel van de 18 organisaties die het convenant ondertekend hebben. De deelnemers zullen allen een inventarisatie maken van hoe zij nu scoren op MVO en vervolgens doelstellingen opstellen om actief hun bedrijfsvoering te verduurzamen. De MVO nulmeting zal gedaan worden tijdens een werksessie bij Prins Bouw in ’t Harde.
 
Het convenant is door de volgende 18 bedrijven ondertekend: HulstFlier Installateurs, Companjen Constructies, Veluwenkamp, Regio Noord-Veluwe, Spronk Grond-, Weg- en Waterbouw, Jan Bakker, Prins Bouw, Vrijzon, T. Pater Groep, Bagger en Waterwerken Oosterwolde (BWO), Fruittuin Verbeek, Gemeente Oldebroek, Stichting Present Oldebroek, Natuurlijk Goed, Rabobank Noord Veluwe, Van Werven, Promissie en Will2Sustain.
 

Hecht, maatschappelijk betrokken, natuurlijke omgeving

Initiatiefnemer is Will2Sustain, een adviesbureau in duurzaam ondernemen, gevestigd in Oldebroek. Geert Jan Prins, oprichter van W2S, trapte de bijeenkomst op woensdag 4 februari af. Vervolgens werden er twee inspirerende presentaties gehouden. Rabobank Noord Veluwe presenteerde de uitkomsten van het duurzaamheidsonderzoek in de regio Noord Veluwe. Sterke punten die naar voren kwamen waren onder meer de hechtheid van de gemeenschap, de grote maatschappelijke betrokkenheid en de natuurlijke omgeving. De regio loopt economisch wat minder hard en loopt ook niet voorop qua innovaties.
 
Uit de tweede presentatie, van de oud voorzitter van Stichting Blauwzaam, kwam een belangrijke voorwaarde voor duurzaam ondernemen naar voren: als je er plezier in hebt, houd je het zeker vol. Dat enthousiasme is er wat betreft Van der Giessen zeker: “Voor ons is MVO geen beleid, maar een vanzelfsprekendheid. Het is onderdeel van onze identiteit. Het is goed om te zien dat meer bedrijven er met veel enthousiasme mee bezig gaan.”
 
We hopen dat het initiatief een breed draagvlak gaat krijgen in de regio en dat meer bedrijven het convenant mede gaan ondertekenen!  

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen