Menu

Eerste project Nieuwe Natuur opgeleverd

14 december 2016

Ook op 14 december 2016 werd, in het bijzijn van gedeputeerde Jan-Nico Appelman de eerste natuur opgeleverd, die via het programma Nieuwe Natuur gerealiseerd is. A. de Jonge is hoofdaannemer van dit werk en vond de samenwerking met Van Werven als gespecialiseerd dienstverlener.

Op 15 hectare grond tussen de golfbaan Harderwold en de Pluvierentocht is een natuurlijke verbindingsstrook aangelegd tussen de twee aangrenzende natuurgebieden Harderbos en Harderbroek. Het voorstel hiervoor is destijds door Natuurmonumenten ingediend bij het programma Nieuwe Natuur en door Provinciale Staten gehonoreerd.
 

Passage voor dieren

Nadat in 2015 alle nodige voorbereidingen zijn getroffen, ging medio 2016 de schop daadwerkelijk in de grond. In het afgelopen jaar werd de basis gelegd voor natuur in de vorm van grasland, bos, moeras en open water. Nu het mensenwerk is gedaan, is het aan de natuur om de verbindingsstrook verder vorm te geven. Naar verwachting zal de passage tussen het Harderbos en het Harderbroek vooral worden gebruikt door in het gebied levende diersoorten als de otter, ree en verschillende kleine zoogdieren.


In opdracht van Van Werven maakte Imagindary een dronevideo van de voortgang van het project. Binnenkort wordt deze video nog geupdatet met interviewbeelden. 


80.000 kuub grondverzet

Van Werven is na de bouwvak gestart met de grondwerkzaamheden. In de voorbereidende fase werden er al 1500 rijplaten gelegd op het project en deed A. de Jonge Maaiwerk en Groenonderhoud bosbouwwerk op het terrein. Daarnaast behelste het project in totaal zo’n 80.000 kuub grondverzet. Alle vrijkomende grond zal door de gemeente Zeewolde worden gebruikt om het toekomstige Havenkwartier op te hogen. Het vrijkomende zand is afgezet via de bouwgrondstoffenhandel. Na het grondwerk op het terrein heeft A. de Jonge het terrein ingezaaid en plantwerk uitgevoerd.


Programma Nieuwe Natuur

Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.
Meer lezen?

Nieuwsbericht Natuurmonumenten
Nieuwsbericht Flevoland.nl

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen