Menu

Definitief afscheid van De Marsch

20 november 2015

Ruim veertig jaar lang beleefden inwoners en bezoekers van Hardenberg en omgeving menig plezierige dag in of aan het water van zwembad De Marsch. Dat is verleden tijd. Sinds juli beleven de zwemmers hun waterpret al in het nieuwe zwembad De Slag op de Sportboulevard. Nu worden ook de fysieke restanten van het zwembad opgeruimd om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

Werknemers en machines van Van Werven hebben bezit genomen van het terrein om de gebouwen en de bassins met de grond gelijk te maken. “Voor ons is dit wel een bijzondere klus”, zegt Gerard Koobs die de sloop namens Van Werven coördineert. “Van Werven heeft een vestiging in de gemeente Hardenberg en daarom vinden we het ook mooi om ons hier te kunnen laten zien”. Vanwege de aanwezigheid van de bassins is het ook geen alledaagse klus: “Ik verwacht dat de bovenbouw gemakkelijker en sneller af te breken is dan de zwembaden binnen. Vanwege de diepte van de bassins heb je te maken met het grondwaterpeil. We zullen waarschijnlijk bemaling nodig hebben om te zorgen dat de werklieden hun voeten droog houden”.

Water is niet het enige waarmee tijdens de sloop rekening moet worden gehouden. Uiteraard worden alle veiligheids- en milieuregels in acht genomen. “Het aanwezige asbest wordt door een gecertificeerd bedrijf gesaneerd. Daarnaast moet filterzand, dat is gebruikt voor het zuiveren van het water, worden afgevoerd. Dit zand kan licht verontreinigd zijn met onder meer chloor. Het mag daarom niet overal voor worden hergebruikt”, legt Koobs uit. Het is niet de verwachting dat er verder veel wordt aangetroffen.

Slopen gaat niet meer zoals vroeger. “Alle vrijkomende afvalsoorten wordt nu gescheiden. Het puin, naar schatting zo’n vijfduizend ton, wordt op de plek gebroken tot menggranulaat. Dat kan weer hergebruikt worden als bouwstof in bijvoorbeeld de wegenbouw”, legt Koobs uit.
 

Netjes afgewerkt

Koobs: “Als we klaar zijn met de bassins, wordt de groensingel met bomen en struiken verwijderd. We willen natuurlijk niet het risico lopen de dijk te beschadigen, daarom hebben we in overleg met gemeente en waterschap een ruime veiligheidsmarge ten opzichte van het dijklichaam in acht genomen”. Als de werkzaamheden achter de rug zijn, blijft Hardenberg niet met een sloopterrein achter: “Het gat dat achterblijft op de plek waar het zwembad was, wordt gevuld met vijfduizend ton zand en daarnaast wordt er nog 1.375 ton teelaarde op het terrein aangebracht, waarna er gras wordt ingezaaid. Op 29 februari moeten de werkzaamheden afgerond zijn. We laten dan een mooi afgewerkte licht glooiende vlakte achter”.

Een glooiende vlakte is uiteraard voor de gemeente niet het beoogde eindresultaat. Het gebied zal worden herontwikkeld in het kader het Masterplan Centrum Hardenberg, waaronder ook de herontwikkeling van het Marktplein viel, evenals de bouw van de Vechthof op de voormalige ligweide van de Marsch. De zwembadlocatie maakt in het Masterplan onderdeel uit van de zogenoemde leisurezone. Momenteel wordt onderzocht wat de meest passende invulling van het terrein is. Zowel in ruimtelijke opzet als in functie.

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen