Menu

Bijzondere natte bouwkuip in Breda

7 september 2015

In Breda wordt een nieuw bus- en fietsviaduct aangelegd, onder het drukke spoor van Breda. Twee grote, natte bouwkuipen zijn nu nog het decor van dit project, maar aan het eind van het jaar zullen hier de bussen en fietsers rijden. Van Werven is verantwoordelijk voor het grondwerk, in opdracht van Colijn Aannemersbedrijf B.V. 

Een unieke constructie maakt dit project mogelijk. De bouwkuip wordt ontgraven in de natte, om de weggevallen gronddruk te compenseren. In een deel van de bouwkuip wordt vervolgens onderwaterbeton gestort. Professionele duikers van DCN Diving controleren op de tast of de beton mooi uitvloeit.

 
Professionele duikers van DCN Diving controleren op de tast of de beton mooi uitvloeit. (C) Léon Krijnen

Het tweede, en grootste, deel van de natte bouwkuip wordt bewerkt middels een unieke methode, namelijk een folieconstructie. Een PVC folie ter grootte van enkele voetbalvelden, wordt vastgemaakt aan het onderwaterbeton en over de natte kuip gelegd. Het water dat nu nog onder de folie ligt, wordt boven de folie gepompt. De folie zakt naar de bodem en vormt zich naar de ondergrond. Vervolgens vullen we de foliebak met zand.
 
Projectleider Marc Hagenaars: “Leuk detail is dat hier in 1969 voor het eerst in Nederland met een folieconstructie gewerkt werd. Nu, meer dan 40 jaar later, passen we deze constructie weer toe, op dezelfde locatie. Het voordeel van deze constructie ten opzichte van beton is dat de aanlegkosten aanzienlijk lager zijn, maar de kwaliteit goed." Het project zal naar verwachting  eind dit jaar opgeleverd worden. 


Luchtfoto van de bouwkuip in Breda

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen