Menu

Afvalproject Namibië: twee maanden onderzoek in Namibië

29 augustus 2014

Van Werven bracht vorig jaar een bezoek aan het René Kids Centre in Namibië, het initiatief van voormalig marathonschaatser René Ruitenberg. Bij het aanzicht van brandende vuilnisbelten, het vele straatafval en kinderen die daartussen naar waardevolle spullen zoeken, ontstond de drang om daar iets aan te doen.

Wilfred van Werven: "Als wij daar als bedrijf iets van onze expertise kunnen inzetten om lokaal werkgelegenheid en een betere leefomgeving te realiseren, dan zijn we echt relevant."

Om de mogelijkheden tot samenwerken met de gemeente in de stad Rehoboth, dat naast enigszins welvarende wijken vooral bestaat uit sloppenwijken, wijdt Jan-Erik Meiling er zijn afstudeerstage aan. Twee maanden lang verbleef hij in Namibië. 


Waarmee wilde je thuiskomen?

Met zoveel mogelijk informatie over de huidige situatie op gebied van afvalinzameling en recycling in Rehoboth. Denk aan welke partijen verantwoordelijk zijn voor de inzameling, de financiële gegevens, welke materialen in welke hoeveelheden voorkomen, wat er momenteel aan recycling gebeurt in Rehoboth en wat de gemeente Rehoboth als gewenste situatie ziet en hoe we daarin zouden kunnen samenwerken.


Hoe gaat men nu om met afval?

In het armere gedeelte van Rehoboth, bijvoorbeeld Block E waar het RKC is gevestigd, wordt het afval gewoon op straat of op een centrale punten gedumpt en vervolgens verbrand. In het openbaar worden verpakkingen van etenswaren op straat gegooid in plaats van in afvalbakken. Daarnaast wordt er weinig gedaan met afval dat wordt ingezameld. Het meeste belandt op de stortplaats, waar het vervolgens verbrand wordt. Kinderen zoeken naar waardevolle spullen op de stinkende, smeulende en verbrande stortplaatsen.

In de huidige situatie wordt er te weinig gedaan met afval, terwijl er gewoon geld mee verdiend kan worden. Dit beeld leeft echter nauwelijks bij inwoners van Rehoboth.


Wat heeft je persoonlijk getroffen?

De situatie waarin de armste inwoners van Rehoboth zich bevinden en het leed waar deze inwoners mee te maken hebben. Voor de armste inwoners van Rehoboth, met name in Block E, is er nauwelijks zicht op een betere toekomst. De omstandigheden op de stortplaats zijn zeer slecht, en er lopen kleine kinderen die op school zouden moeten zitten.


Zie jij kansen om beter met afval om te gaan?

We zouden een goed sorteringsproces op moeten zetten, dat kan plaatsvinden op de stortplaats in Rehoboth. De mensen die de sortering van materiaal moeten gaan doen, zouden de personen moeten zijn die in de huidige situatie al op de stortplaats rondlopen en op zoek zijn naar voor hen waardevolle materialen. Zo kan hen werkgelegenheid en inkomen aangeboden worden. Het kan het begin zijn van hoop en in ieder geval van betere leefomstandigheden.

Van Werven en Heicom op Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg

Klik om te lezen