Menu

Kunststofrecycling bij Van Werven is échte innovatie

Een regionaal bedrijf dat uniek is in Europa? Van Werven investeerde jarenlang in iets dat nog niet bestond: restkunststoffen uit bouwafval en milieustraten sorteren en recyclen tot een hoogwaardige grondstof. Dat is het resultaat van onze drang te zoeken naar échte en unieke oplossingen. Lees over het ontstaan van deze nieuwe bedrijfstak.

De bloempotjes in zijn tuincentrum die hij iedere dag moest weggooien bleven hem maar triggeren. Zo zeer zelfs, dat hij zijn tuincentrum van de hand deed en negen jaar geleden met twee medewerkers aan een groot avontuur begon: kunststof recyclen. Inmiddels is Rob Labots manager kunststoffen bij Van Werven en heeft hij een product ontwikkeld dat uniek is in Europa.

Video

Video caption Bekijk video

Kwalitatief hoogwaardige kunststof

De kern van deze bedrijfstak is dat Van Werven in staat is om van de restkunststoffen uit bouw- en sloopafval en milieustraten, weer hoogwaardige grondstof te maken. Daarvoor moet je kunststof uit kunststof kunnen scheiden. Net zoals metaal bestaat uit koper, lood, ijzer, enzovoort, zo bestaat kunststof uit allerlei families en gezinsleden.

Om tot kwalitatief hoogwaardige kunststof te kunnen komen, moet dit tot op het niveau van de gezinsleden ontleed worden. “Hoe specifieker je kunt scheiden, hoe hoogwaardiger het eindproduct. Daarom zetten we hoog in op kwaliteit", zegt Labots. Onlangs installeerde Van Werven nog een extra machine, die voor een kwaliteitstoename van een kleine procent zorgt. “Dat lijkt weinig, maar is heel veel.”

“Hoe specifieker je kunt scheiden, hoe hoogwaardiger het eindproduct. Daarom zetten we hoog in op kwaliteit.”

Groei in Europa

Waar de gerecyclede kunststoffen enkele jaren geleden veelal verbrand werden, en hooguit als goedkope tuinbanken werden hergebruikt, levert Van Werven nu aan bijvoorbeeld Wavin, voor leidingen, maar belandt het kunststof dankzij de continue kwaliteitsverbeteringen, ook in dashboards van auto’s.

De kunststofrecycling van Van Werven is uniek, omdat het al het kunststofafval kan aannemen, sorteren en verwerken. “Enkele bedrijven kunnen wel één soort kunststof verwerken, denk aan één gezinslid. Maar wij kunnen alle families en gezinsleden verwerken.” Dat betekent dat Van Werven een betrouwbare partner is voor bedrijven die hun afval kwijt moeten, maar ook voor de afnemers, die op aanvraag homogene kunststofsoorten kunnen afnemen.

Daarmee heeft Van Werven een voorsprong in de markt, die grote groei vertoont door het ophalen van de zogenaamde ‘green fence’. Het grootste deel van kunststofafval werd in geperste balen naar China afgevoerd, maar dat mag niet meer. Europese landen moeten nu zelf zorgen voor de verwerking ervan. Het verklaart waarom er onlangs vestigingen werden geopend in Engeland en België.

Samen werken aan de lange termijn

“Onze voorsprong hebben we te danken aan een aantal zaken, waarvan ons team van mensen de belangrijkste is”, zegt Labots. “We begonnen hier met zijn drieën. We lagen op onze knieën kunststofafval te sorteren en manieren te verzinnen waarop we konden scheiden. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Door schade en schande zijn we wijs geworden. Iedere keer dachten we dat we goede machine hadden gebouwd, en ging het toch weer mis. Maar de mensen hier hebben tanden met weerhaken”, lacht hij.
 
Succesbepalend in dit alles is het feit dat Kunststof Recycling Van Werven diverse lange termijn partnerships is aangegaan met verschillende belangrijke partijen zowel voor de input van kunststoffen als voor de output van hoogwaardige gerecyclede grondstoffen. Hierdoor is het bedrijf verzekerd van de aanvoer van stromen en kan er ook kennis gedeeld worden om elkaar te versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is de strategische samenwerking met Wavin waarbij een kwaliteitsstandaard is bereikt waardoor er grote volumes gerecycled PVC kunnen worden toegepast in nieuwe producten in een heel aantal landen in Europa.
 
“We hebben betrouwbare afnemers. Onze klanten moesten in eerste instantie wennen aan gerecycled kunststof, omdat de kwaliteit ervan wel eens slecht was. Nu weten ze dat die kwaliteit hoogwaardig is. Onze aanvoer is, ook via de andere afvalactiviteiten van Van Werven, groot. En onze machines zijn ontwikkeld en worden nu geoptimaliseerd.”

Inmiddels werken vijftig mensen per shift gepassioneerd op de vestiging in Biddinghuizen aan grote volumes, zo’n 60.000 ton per jaar, waarmee Van Werven de grootste is in het recyclen van gemixte kunststoffen in Europa.

Passie en innovatie

Voor iedere kunststofvariant bedacht Labots met zijn team een stand alone machine. “Ieder materiaal heeft andere eigenschappen.” Inmiddels werken vijftig mensen per shift gepassioneerd op de vestiging in Biddinghuizen aan grote volumes, zo’n 60.000 ton per jaar, waarmee Van Werven de grootste is in het verwerken van gemixte kunststoffen in Europa.
 
Voor haar kunststofrecycling activiteiten ontving het bedrijf in februari de Flevopenning voor meest innovatie onderneming in Flevoland. Ook maakt Kunststof Recycling Van Werven deel uit van de MKB Innovatie Top 100. Hiermee behoort het bedrijf tot de groep van meeste innovatieve bedrijven van Nederland. Ook internationeel kreeg Van Werven Kunststofrecycling erkenning. In 2012 ontvingen wij de Investment Award namens UK Trade & Invest én ontvingen we de European Business Award.